เราคือผู้นำระบบวิทยุสื่อสารผ่านโครงข่าย

ระบบสื่อสารไร้สายผ่านโครงข่าย ชนิด IP-RADIO ใช้การเชื่อมต่อผ่านระบบสื่อสารทาง IP (Internet Protocol) สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ผ่านทางโครงข่ายโทรศัทพ์ 3G/4G โดยความเร็วนั้น และคุณภาพของสัญญาณจะขึ้นอยู่กับพื่นที่ให้บริการของโครงข่ายโทรศัพท์ เรามีระบบบริหารจัดการที่เสถียร และรวดเร็วที่สุด

ตราสัญลักษณ์สินค้า KOM
โดย บริษัท คมน์ จำกัด ผู้นำเข้า และให้บริการระบบสื่อสารในรูปแบบ IP-RADIO ผ่านโครงข่าย 3G และ 4G ที่ได้รับใบอนุญาตการนำเข้าเครื่องมือสื่อสารชนิดมือถืออย่างถูกต้องจาก กสทช.

ระบบสื่อสารที่มีคุณภาพ พร้อมให้คุณทดสอบ !